VNCOM miễn phí 01 tên miền .com từ 1/07/2017 - 30/8/2017