VNCOM miễn phí 01 tên miền .com từ 31/3/2016 - 1/5/2016